Nguyễn Hoàng – ngọn lửa đẹp nhất khi vụt tắt

Trước live show "The Last Saturday", Lăng kính Rock đã có dịp phỏng vấn bassist Nguyễn Hoàng (thành viên sáng lập Bức Tường). Anh nói về những ngày cuối cùng Bức Tường, về live show "Ngày Thứ Bảy Cuối Cùng"... Anh cũng khẳng định mình "Không nghĩ đến chuyện cắt tóc" sau khi nghỉ chơi nhạc.


Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting


Like it? Share with your friends!

1

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS