Giờ Trái Đất là một chiến dịch toàn cầu của WWF về vấn đề thay đổi khí
hậu. Các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và các cộng đồng được mời
tham gia vào chiến dịch tắt đèn trong một giờ đồng hồ vào lúc 20:30 thứ
Bảy, ngày 28 tháng Ba để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những hành
động chống lại sự biến đổi khí hậu. Chiến dịch lần đầu được tổ chức tại
Sydney vào năm 2007 với sự tham gia của 2 triệu người. Năm 2008, hơn 50
triệu người trên toàn thế giới đã tham gia. Năm 2009, Giờ Trái Đất
hướng tới con số 1 tỷ người tại 1,000 thành phố tham gia.

http://hehemetal.com/pix/2009/03/25/33dacfc9.jpeg
Ngũ Cung và UnlimiteD