Một vài hình ảnh về ban nhạc Lazy Dolls trên sân khấu

Vừa qua nhóm Lazy Dolls đã có tham gia 1 show nhỏ ở ĐH Y Tp.HCM. Một vài hình ảnh


http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//2f98.jpg
Ngọc

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//4c81.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//1976.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//7984.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//ac33.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//e1cb.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//ebdc.jpg


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS