Categories Rock Việt

Một vài hình ảnh về ban nhạc Lazy Dolls trên sân khấu

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//2f98.jpg
Ngọc

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//4c81.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//1976.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//7984.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//ac33.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//e1cb.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//ebdc.jpg