Mở màn cho chương trình giao lưu đầu tiên là band Negative :

Tiếp theo là Black Infinity.

Khép lại chương trình là Disgusted.