Categories Video Clip

Clip Of Fire Wind Wisdom của ban nhạc Eluveitie

Eluveitie gồm 8 thành viên với 2 cây guitar, 1 cây bass, 1 tay trống, 1 vocal như bao rockband khác nhưng 3 thành viên còn lại lại đảm nhiệm vai trò chơi những nhạc cụ dân gian. Hãy cùng khám phá những điều thú vị thêm trong Folk Metal với Eluveitie

{moseasymedia media=http://220.231.104.27:8284/blogdata/20398/512_806_Eluveitie_-_Of_Fire__Wind___Wisdom_www.mediaportal.ru.flv}