Hai thành viên mới của Black Infinity là:

Phạm hoàng Mỹ: Drummer

La cẩm Mãn: Keyboard

Đội hình của Black Infinity sẽ được củng cố lực lượng, chúng ta cùng chờ sự bùng nổ của họ trong đêm Rock show" Bước chân 2008" tại 116- Nhà thi đầu Nguyễn Du ngày 17-1 tới đây.

Theo tin từ ban nhạc cho biết thì không có sự thay đổi thành viên. Cường Em vẫn là Drummer của ban nhạc. Black Infinity sẽ có 2 Drummer