Categories Rock Việt

Giới thiệu thêm về Lazy Dolls

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//558f.jpg

Từ trái sang: Phương, Hà, Ngọc, Thảo

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//2103.jpg

http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//e297.jpg