Đội hình mới của Final Stage

Tháng 8 năm 2007, ban nhạc Final Stage đã chính thức trở lại sau một thời gian gián đoạn vì một số lý do cá nhân. Đội hình mới của ban nhạc Death Metal đến từ Hà Nội này có sự thay đổi về vị trí vocals và bass. Thành viên chính thức của Final Stage lúc này bao gồm:


Hai thành viên mới:
+ Nguyễn Việt Dũng (Joon) – Vocals
+ Tăng Xuân Kiên – Bass (Cựu thành viên Mắt Bão)
Và:
+ Trần Việt Phương – Guitars (Trưởng nhóm)
+ Phạm Việt Dzũng – Guitars
+ Nguyễn Đức Anh (Ku Kin) – Drums

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/3804_940dfc4.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/40a8_3da71a52.jpeg?w=1160

Tháng 2 năm 2006 album demo của nhóm ra mắt các fans với 4 bài: Đường Hầm Siêu Thoát, Ruồng Bỏ, Thiên Thần Sám Hối, Vô Tội. Hãy chờ xem sự thay đổi mới của Final Stage năm 2007.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/a8a6_1248df0d.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/dd4a_1b6b7c68.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS