Cá Vàng 8 và 1 vài hình ảnh

Rockshow Cá Vàng 8 với sự góp mặt của 4 ban nhạc: Maxich, 7th Sense, Winfield, Titanium. Một vài hình ảnh về show diễn này.


Mở màn là MAXich

The image “https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/6818a753.jpeg?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/45c8a608.jpeg?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/276db711.jpeg?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.

Kế đến là ban nhạc mới:  7th  Senses

The image “https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/63ac6fb7.jpeg?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/37474f97.jpeg?w=1160

Winfield

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/67fe1df7.jpeg?w=1160

TITANIUM

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/188d9409.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/3f093c75.jpeg?w=1160

The image “https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/05/4768fc6f.jpeg?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS