Categories Cập nhật show diễn

Rock Storm sắp đổ bộ vào HP

1. Bạn điền đầy đủ thông tin vào PHIẾU TẶNG VÉ trên tờ rơi của chương trình hoặc trên báo An ninh Hải Phòng, rồi mang đến các điểm đổi vé để nhận vé Rock Storm. Mỗi phiếu này đổi được 01 vé. Số lượng vé tặng là 7.000 vé.

2. Khách hàng của Mobifone mua hàng trong thời gian tặng vé tại (các
điểm dưới đây) sẽ được nhận 01 phiếu tặng vé. Tương tự như trên, các
bạn điền thông tin vào phiếu và đổi vé ngay tại đại lý. Mỗi phiếu này
đổi được 02 vé Rock Storm. Số lượng vé tặng là 1.000 vé

3. Các điểm đổi vé:

– Đại lý Mobifone: Số 206 Tô Hiệu – Hải Phòng; Số 4T Hai Bà Trưng – Hải Phòng

– Đại học Hàng Hải ; Đại học Y; Đại học Dân lập Hải Phòng.

Chương trình đổi vé bắt đầu từ 08/10 đến 12/10. Chương trình có thể kết thúc sớm khi số lượng vé tặng đã hết.

http://pix.hehemetal.com/2007/10/06/306b2d49.jpeg

(theo blog 360 – Rock Storm)