Như một lời cảm tạ của sự nghiệp âm nhạc, ban nhạc chúng tôi quyết định sẽ trở lại với một live show cuối cùng  sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 25/11 tới đây. 

“Hãy để trái tim đỏ lửa cùng âm nhạc cho dù chỉ là một lần cuối”

Đó là thông điệp chúng tôi dành cho chương trình này.