Categories Rock Việt

Black Infinity công bố bìa album và website chính thức

Album mới "666 Metal" của Black Infinity sẽ chính thức phát hành vào tháng 7 tới. Các công đoạn cuối cùng cho việc phát hành chính thức của album đang được ban nhạc gấp rút hoàn thành.

https://hehemetal.com/pix/2009/06/20/31a82dcd.jpeg
Artwork sơ khai  thực hiện bởi Nguyễn Tiến Hưng – thủ lĩnh của ban nhạc

https://hehemetal.com/pix/2009/06/21/905a4b71.jpeg
Bìa album chính thức cùa album "666 Metal"


Ngoài ra còn 1 phiên bản Limited Edition do TAYSONUS. thực hiện

https://hehemetal.com/pix/2009/06/20/38f2dce2.jpeg

Đồng thời website chính thức cập nhật những thông tin hình ảnh nóng nhất trong quá trình thực hiện album cũng như quá trình hoạt động của ban nhạc cũng đã ra mắt. Các bạn có thể vào địa chỉ http://666metal.net