Mới đây Tiamat vừa cho phát hành album Tuyển chọn(Best of/Compilation) Commandments và được phát hành bởi Century Media. Trước đó là DVD The Church of Tiamat (phát hành 24 tháng 4 năm 2006) cũng đã được ra mắt.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/Tiamat_2d754e6b.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/nb_367bd65d.gif

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/tiamat1_219daf08.jpeg