Categories Album mới

Vital Remains với DVD Live mới.

DVD còn kèm theo phần phỏng vấn Tony Lazaro (rhythm guitar – người sáng lập ban nhạc) và Dave Suzuki. Một số bản limited có kèm theo CD gồm những track trong Live này.

"Evil Death Live" sẽ phát hành vào 23 tháng 7. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có thể xem qua track "Born to Rape the World" – được đăng tải trên Youtube .

"Evil Death Live" tracklisting:

http://pix.hehemetal.com/2007/store/157555_13b7cdb3.jpeg

DVD:
1. Intro I – Where Is Your God Now
2. Icons of Evil
3. Scorned
4. Born to Rape the World
5. Hammer Down the Nails
6. Intro II – Let the Killing Begin
7. Dechristianized
8. Infidel
9. Devoured Elysium

Bonus video:
Live at Mega Club, Poland, 2007
Dave Suzuki Solo

http://pix.hehemetal.com/2007/store/720_photo_142ab523.gif

Hi vọng DVD này sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.