Live show bị ngắt sau khi nhóm nhạc này vừa biểu diễn xong ca khúc thứ 8.

Mọi việc diễn ra nhanh và kín đến mức 61.000 khán giả không hề biết tin cho đến khi show diễn kết thúc.

University of Virginia là show diễn nằm trong tour diễn vòng quanh Bắc Mỹ của nhóm nhạc để quảng bá cho album “A Bigger Bang”.