Chương trình mới đã qua 5 số.Chưong trình sáng thứ 5 tới đây (13-10) phần phỏng vấn Rock Việt khách mời là Phương(bass của UnlimiteD), phần Rock film là bộ phim: Rock Star
Sau đây là phần phỏng vấn
-Anh Việt Trường – guitar của ban nhạc ATMosphere
>Click vào để nghe


Ban nhạc ATMosphere-Anh Viết Thanh – vocal ban nhạc UnlimiteD
>Click vào để nghe


Ban nhạc UnlimiteD


Anh Ngọc Tùng – guitar ban nhạc Microwave

>Click vào để nghe


Ban nhạc Microwave


Các bạn ở miền Bắc và miền Trung không có điều kiện nghe đc chương trình trực tiếp, vào đây để nghe o­nline