Artwork:

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/14/3d2d917e.jpeg

 

 


Các ca khúc sẻ có mặt trong single này:

1. The Mirror’s Truth
2. Eraser *
3. Tilt *
4 Abnegation *

Những ca khúc có dấu * sẽ không có mặt trong album mới của In Flames.

 

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/14/502417bc.jpeg