Graveworm bắt đầu bước vào studio để thực hiện album mới này vào đầu tháng 2. Album này sẽ dự kiến phát hành vào tháng 5 tới.

Ban nhạc hiện tại có trong tay 6 album full-length. Album gần đây của ban nhạc là  Collateral Defect phát hành hồi tháng 5/2007.

http://hehemetal.com/pix/2009/03/20/67580884.jpeg