Ban nhạc đang chuẩn bị cho tour diễn ở Mỹ vào đầu tháng 9 để quảng bá cho album. Artwork bìa của album sẽ do Andreas Marshall đảm nhận. Marshall cũng là người thực hiện bìa hai album The end complete (1992) và Frozen in time (2005). Các track nhạc của album đã hoàn thành phần thu và trong công đoạn mix và master.

Mới đây thì ban nhạc cũng đã vừa phát hành DVD Live đầu tiên của nhóm: Frozen Alive. Được thu tại Warsaw – Ba Lan.

https://i2.wp.com/i106.photobucket.com/albums/m278/BlabberPhotos2/MISC/obituary_dvd.jpg