Với nhiều thể loại như Rock Hits, 60s, 70s, 80s and 90s Hits, Overtime Rock Hits, Love Songs, Hard Rock List, Heavy Metal… chắc hẳn các rockfan sẽ rất hứng thú để kiểm tra kiến thức “nghe” của mình

Uploaded by Fluckr on 28/Feb/2014

Team phát triển ứng dụng cho biết “Chúng tôi đang nỗ lực cố gắng hoàn thiện hơn về chức năng, thư viện bài hát, các cách chơi… Có thể ở phiên bản hiện tại sẽ còn nhiều lỗi, thiếu sót, mong tất cả người dùng sẽ cùng trải nghiệm và đưa ra những đánh giá tích cực cho team phát triển chúng tôi. Thời gian sắp tới phiên bản dành cho iOs sẽ cũng sớm được chúng tôi ra mắt”

Các bạn có thể trải nghiệm Ứng dụng “Musik Quiz” tại đây https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thonvy.musikquiz