Nguyên bản vừa artwork xong

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/31/3c5130c8.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/31/61c8b459.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/31/586a77c5.jpeg
Logo TITANIUM

Một vài hình ảnh của Chính Cương trong show SRC 2

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/31/40b5ea68.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/31/46b5f3cc.jpeg