Chương trình bắt đầu lúc 22h thứ sáu ngày 13 tháng 1 tại Cacophony cafe số 57H Tú Xương, Q.3(ngã 3 Tú Xương – CMT8)

Giá vé: 55.000vnđ (kèm bia CoorsLight hoặc nước ngọt)

Uploaded by Fluckr on 09/Jan/2012