Categories Rock Việt

Winfield gửi tặng các fan bản cover Happy New Year

Đây là một món quà mà Winfield muốn gửi tặng đến tất cả các rockfan trên các nước nhân dịp năm mới. Cùng với một lời nhắn nhủ là Winfield vẫn đang hoạt động  cũng như dần định hình được phong cách trên con đường âm nhạc của mình

{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=876}

Uploaded by Fluckr on 09/Jan/2012