ATMosphere với 2 bài mới: “Rẻ” và “Hãy dành cả đời để chờ sét đánh Lý Thông”
Rock Alpha cũng trình làng 2 bài mới
Microwave có thể sẽ ra mắt 1 bài band đã thu demo