https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/06/1992b40d.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/06/45c6c092.jpeg
Rock Alpha ở Festival Huế 2006

Rock Alpha – dày dặn kinh nghiệm (click để nghe nhạc)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/06/2687d681.jpeg
(guitarist Việt Trường)
Sau một thời gian dài vắng bóng nay ATMosphere trở lại với nhiều bất ngờ cho các fans.

ATMosphere với Thrash Metal (click để nghe nhạc)

https://i1.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//sago_1.JPG
SagoMetaL

Mạnh mẽ với SagoMetaL (click để nghe nhạc)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/06/4635f8ea.jpeg
Lazee Dolls
Những cô gái đầy cá tính Lazee Dolls
(click để nghe nhạc)