Các hoạt động chính trong buổi nhạc hội:

– Chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh

– RockShow với sự tham gia của các ban nhạc: Ngũ Cung, Cuộc SốngS, Recycle

– Bốc thăm may mắn cho các Học viên đã và đang học tại EduCare Vietnam

Thời gian: 18.00 – 22.00 ngày Chủ Nhật, 04/10/2009

Địa điểm: Hội trường lớn, Học viện Ngân Hàng, đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội