Sau chương trình Nhạc Đen 1 năm 2017 và Nhạc Đen 2.0 năm 2018, Out The Run lại tổ chức chương trình Nhạc Đen 3.0 vẫn với chủ đề âm nhạc đen tối, nhầy nhụa, bao gồm các ban nhạc

Swamp aka. Đầm Lầy – Death Thrash nhầy nhụa tại Sài Gòn-
ĐxMxM Bộ đôi grindcore jam tại Sài Gòn
Tiderays – Crust Punk/Blacken Hardcore đen kịt từ Semarang, Indonesia
Ak//47 – Bộ 3 Grindcore hạng nặng từ Semarang, Indonesia

Chương trình nằm trong tour diễn Đông Nam á của Tiderays và Ak//47.
Địa điểm: Quán bia KỆ, 2A Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Thời gian: 18:30 – 22:00, ngày 29 tháng 7, 2019
Vào cửa tự do