Với show diễn Beginning show vào 30 – 4 và 1 – 5 tới, Fusion club sẽ giảm 20% giá nước cho tất cả các rockfans đến tham dự.

Sân chơi rock này sẽ liên tục diễn ra vào các ngày thứ 2, 4, 6 và CN hàng tuần. Stillrock và The Fuse với các ban nhạc rock của TP sẽ hội ngộ tại đây.