– Rock Alpha.
– UnlimiteD.
– Titanium.
– Prophecy.
– Lazee Dolls .

Đây cũng là dịp để các Rockfans "phố núi" đắm mình trong một đêm Rock thực sự.