Da Vàng và show Noel

Đêm 24-12 Da Vàng sẽ diễn 2 show, đầu tiên từ 20h đến 20h30 tại Nhà Văn hoá Thanh niên, sau đó sẽ là tại nhà thi đấu Nguyễn Du từ 22h10 đến 22h40. Welcome every rockfans!Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Cập nhật show diễn

DON'T MISS