Microwave và Bài hát Việt?

Hai tác phẩm "Người mẹ" và "Hạt cát" đã được ban nhạc Microwave gửi lên Bài hát Việt. Hi vọng những người yêu thích Microwave sẽ được thấy Microwave đứng trên sân khấu trong Chương trình Bài hát Việt gần đây.Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS