Cảm nhận được trích dẫn từ chương trình Rock On The Radio ngày 5-3-2009

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/Embracingheartscamnhan.mp3 height=20}

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/21/3bc9d0fd.jpeg