Greece: #1
Russia: #5
Argentina: #8
Germany: #9
Japan: #16
France: #16
Switzerland: #27
Finland: #29
Sweden: #36
Austria: #41
Italy: #44
Czech Republic: #47
Spain: #59
Netherlands: #91
Mexico: #97

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/scorpions_inti2007_2_43f8fe40.jpeg

Đoạn film quay bởi 1 fans của Scorpions với bài Still Loving You chơi tại CEZ Arena, Ostrava, Cộng hoà Séc hôm 14 tháng 6 qua vừa được post lên Youtube .

Video clip "Humanity" cũng đã có trên YouTube .

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/scorpions_inti2007_1_1270e77e.jpeg