Download:
Black Serenade (alternate version)

The Final Six

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/slayer__christ_illus_255c5234.jpeg

[Track List]
1. Flesh Storm                                    
2. Catalyst                                  
3. Skeleton Christ                              
4. Eyes Of The Insane                         
5. Jihad                                         
6. Consferacy                                  
7. Catatonic                                    
8. Black Serenade (Alternate Version)          
9. Cult                                         
10.Spremist                                    
11.Final Six (Bonus Track)                  

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/Slayer9469_hi_34f54f2e.jpeg
(Tom trông khá già dặn trong bộ râu "muối tiêu")

Lần tái bản album này tới đây sẽ có kèm thêm 1 DVD "Slayer on Tour ’07" gồm khá nhiều thứ hay ho.