Được thành lập vào giữa năm 2006, ban nhạc End of roaD đã chọn Death Metal là phong cách chính, bên cạnh đó là 1 số thể nghiệm với Metalcore. Thành phần ban nhạc hiện tại:

  1. Thanh Lưu (guitars)
  2. Tri Ân (drums)
  3. Trung Hiếu (vocals)
  4. Nguyễn Hoàng (bass)
  5. Văn Trung (guitars/vocals)

Thành viên cũ:

  1. Đoàn Kỳ (drums)
  2. Đăng Khoa (bass)

The image “http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store/eor_1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

End of roaD: CÙNG ĐƯỜNG
http://pix.hehemetal.com/2006/upload/store//eorfront.jpg

1. Intro
2. Bóng Ma
3. Kẻ Hai Mặt
4. Đắng
5. Vết Xe