Album A Sense of Purpose gồm 12 track, ở phiên bản phát hành tại Nhật (26/3) sẽ có thêm 3 bonus track: là 3 track nằm trong EP The Mirror’s Truth mới phát hành. Ngoài ra sẽ có
1500
bản special edition. Bìa album được thực hiện bởi Alex Pardee

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/17/60e63cd9.jpeg

1. The Mirror’s Truth 03:00  
2. Disconnected 03:32  
3. Sleepless Again 04:08  
4. Alias 04:49  
5. I’m the Highway 03:41  
6. Delight and Angers 03:37  
7. Move Through Me 03:04  
8. The Chosen Pessimist 08:14  
9. Sober and Irrelevant 03:21  
10. Condemned 03:33  
11. Drenched in Fear 03:29  
12. March to the Shore 03:26  


Bonus tracks for Japan:
13. Eraser (4:18)
14. Tilt (4:45)
15. Abnegation (4:43)

Download album
(password: hehemetal.com)
(link direct sẽ xoá sau 1 tháng)