Theo yêu cầu của nhiều người, Black Infinity đã tung ra video live này để các fans thưởng thức.
Ca khúc này phần nhạc sáng tác bởi: keyboard La Cẩm Mãn, guitarist Đặng Thái Sơn và vocal Nguyễn Tiến Hưng. Phần lời do Nguyễn Tiến Hưng đảm trách.

{moseasymedia media=http://220.231.104.28:8284/blogdata/22969/512_446_The%20Secret%20_%20Live%20Huflit%2008-MPEG-4%20LAN%20Streaming.flv}