An Ocean Between Us album vừa ”ra lò” của As I Lay Dying

Sau nhiều ngày mong đợi thì các fans của Metalcore đã có thể có trong tay mình album thứ 4 của ban nhạc từ San Diego, California - As I Lay Dying. Album chính thức phát hành hôm 21 tháng 8 bời Metal Blade.


Vẫn giữ được chất liệu đặc trưng của metalcore, tuy nhiên dường như As I Lay Dying pha thêm vào đó nhiều giai điệu hơn, gợi chất Melodic Death.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/12_1c401bc0.jpeg?w=1160
   1. "Separation" – 1:15
   2. "Nothing Left" – 3:43
   3. "An Ocean Between Us" – 4:13
   4. "Within Destruction" – 3:54
   5. "Forsaken" – 5:18
   6. "Comfort Betrays" – 2:50
   7. "I Never Wanted" – 4:44
   8. "Bury Us All" – 2:23
   9. "The Sound of Truth" – 4:20
  10. "Departed" – 1:40
  11. "Wrath Upon Ourselves" – 4:01
  12. "This Is Who We Are" – 4:54

Download album

 pass: hehemetal.com

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/1125_194bcd2c.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/112_7a74b0e.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS