Với hashtag #WRLP2 cùng những hình ảnh chia sẻ trên Fanpage của mình, ban nhạc Hà Nội đang bắt tay thu âm cho album mới. Gia nhập vào Famined Records năm 2018 – một hãng đĩa từ Mỹ, cái tên Windrunner trước đó đã được…