“Nhạc rap có diss người khác, tụi mình không biết diss ai cũng không biết rap, nên tự mượn rock diss bản thân và thế là Giận Mình ra đời. Thật ra, có nhiều điều trong cuộc sống không nói thẳng được thì để âm…