Tưởng như ngày 2 sẽ là một ngày hơi khô khan với chuyến đi thăm Bộ Ngoại Giao Đức và tòa nhà Quốc Hội Đức. Hóa ra cuối ngày chúng tôi, lại có những trải nghiệm không ngờ với ORWORhaus – nơi cung cấp phòng…