Tượng đài After The Burial, một trong những ban nhạc tiên phòng dòng djent/progressive metalcore, một ban nhạc mix hoàn hảo progressive metal, metalcore, deathcore và nhiều thứ dị hợm khác, sẽ có mặt tại Hà Nội ngày 25/8 trong tour châu Á để quảng…