Converse  vừa  thông báo sự ra mắt toàn cầu của sự kiện Converse Rubber Tracks.  Chương trình sẽ tạo nên một trang mới trong lịch sử âm nhạc góp phần từ các hãng ghi âm lớn nhất thế giới. Trong mười ngày liên tiếp, Rubber…