Deathfest có tiếng tăm trong khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục hành trình của mình với Part 1: Supreme Lustful Vehemence Lần này sẽ có sự góp mặt của 7 đại diện extreme metal: 1. Vomit Remnants (Japan): đại diện kỳ cựu thành…