Đây cũng là tên gọi chủ đề của album đầu tay của ban nhạc metalcore Hà Nội.