Categories Video Clip

Linkin Park giới thiệu video clip mới ‘Leave Out All the Rest’

"Leave Out All The Rest" là single thứ 5 và cũng là single cuối cùng
của album Minutes to Midnight. Album này phát hành vào tháng 5/2007,
dành được 2 đĩa Bạch kim về doanh số bán ra tại Mỹ (hơn 1 triệu bản) và
hơn 3,3 triệu bản trên toàn thế giới trong 4 tuần đầu tiên.

Video clip "Leave Out All The Rest"

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/flv-streaming/leave_out_all_the_rest.flv height=311 width=600}

http://pix.hehemetal.com/2008/06/03/1577a7d9.jpeg