Categories Giải trí Video Clip

Khi metalhead xây nhà

Bạn có hình dung được hình ảnh headbanging thường thấy ở các rockshow thì nay lại ở ngay các công trường xây dựng nhà cửa.