Abigail vWilliams thành lập năm 2004 với chất liệu ban đầu là melodic death metal, nhưng sau đó thì chuyển dần sang symphonic black metal. Họ cũng đã đi tour với nhiều ban nhạc như Dark Funeral, Vader, Enslaved, Malevolent Creation, Testament và Emperor…Album In the Shadow of A Thousand Suns được sản xuất bởi Sorceron và James Murphy ( Testament, Death, Orbituary, Disincarnate)…Đội hình hiện tại gồm:


Ken Sorceron – Vocals, guitar (Reign of Vengeance)
Ashley "Ellyllon" Jurgemeyer – Piano, keyboard, samples
Plaguehammer (Tommy Haywood Jr.) – Bass
Bjornthor (Bjorn Dannov) – Guitar (Vehemence, The Symmetry in Chaos, Your Mom)
Samus (Sam Paulicelli) – Drums (Suspyre, Rising Phoenix, Dark Empire (US)MutinyAbysmal Gates)
Mike Wilson – Guitar

{moseasymedia media=http://media.mtvnservices.com/mgid:uma:video:mtv.com:322860 width=512 height=319}