Classical Metal X – Pergamum

Một bản medley những bản giao hưởng nối tiếng của Bach, Beethoven và Vivaldi được ban nhạc metalcore đến từ Australia: Pergamum phối lại theo phong cách metal. Rất thú vị!


{moseasymedia link=http://www.youtube.com/v/zRfZjELtp1A&hl=en_US&fs=1& width=550 height=445}

https://i2.wp.com/farm3.staticflickr.com/2513/4149179826_89fbee8dce.jpg?w=1160
5 thành viên của Pergamum:
Jason Alexander – Drums
Aaron Mag – Guitars
Jake Dobson – Vocals
Luke Shoonbeck – Bass
Michael Alexander – Guitars

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Video Clip

DON'T MISS