Thời gian: 20h ngày 04/12/2009

Địa điểm: Hải Long Cafe – số 36D – đường  Nguyễn Phong Sắc kéo dài – Cầu Giấy- Hà Nội.

Vào cửa tự do